Po odeslání objednávky má zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení platby e-shopu, který poté zahájí práce spojené s expedicí zboží zákazníkovi. Převody peněz jsou v našem případě uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí žádné třetí strany. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Opakovaná platba kartou.

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně eshop zobrazí výsledek platby.

---

K finačním převodům využíváme platební bránu ComGate, která je zabezpečena pomocí nejmodernějších technologií a splňuje veškeré bezpečnostní standardy.

Bezpečnostní kritéria přístupu k platebním kartám

Bezpečnost platebních karet je v platebním systému ComGate jednou z nejvyšších priorit. V platební bráně ComGate jsou aplikovány nejmodernější bezpečnostní standardy a technologie, které jsou obohaceny o další bezpečnostní pravidla.
1. Ukládání
Ukládány jsou pouze platební karty s ověřeným přístupem vlastníka, a to vždy v kombinaci mobilního telefonu a e-mailové adresy.
2. Kryptování
Údaje z platební karty jsou ukládány za pomocí nejmodernějších kryptovacích technik. Jsou použity série kryptovacích klíčů, které jsou uloženy na oddělených fyzických serverech. Datové úložiště je v oddělené síti, které není připojeno do internetu.
3. Bezpečnostní kód
Nikdy není ukládán bezpečnostní kód platební karty, který se nachází na zadní straně platební karty označovaný jako CAV2, CID, CVC2, CVV2. Bezpečnostní kód je navíc vyžadován v nepravidelné frekvenci u všech uložených platebních karet za účelem zesílení standardní bezpečnosti.
4. SMS přihlášení
Přístup k platebním kartám na platební bráně je podmíněn přihlášením, které probíhá výhradně přes registrovaný mobilní telefon vlastníka platební karty. Distribuce jednorázového SMS kódu probíhá v okamžiku požadavku přihlášení a má životnost pouze v tento daný okamžik.
5. 3D Secure
Je využito 3D Secure zabezpečení pro zesílení celkové bezpečnosti přístupu k platební kartě. Vlastní kontrola nad MPI (merchant plug in) komponentou, která komunikuje s VISA a MasterCard, umožňuje libovolně aktivovat tuto ochranu dle výše platby či jiných bezpečnostních pravidel.
6. SSL komunikace
Veškerá komunikace mezi obchodníkem a platební bránou je šifrována 128-bit SSL certifikátem.
7. Logování aktivit
Způsob zabezpečení logovaných informací je odolný proti nežádoucím změnám či manipulacím.
8. Penetrační testy
Platební brána je kontrolována pravidelnými bezpečnostními testy, které simulují napadení systému. Testy jsou prováděny nezávislou autoritou.
9. Zabezpečené prostředí
Síťová topologie ComGate byla navržena s minimálním přístupem do okolních sítí. Jsou povoleny pouze VPN přístupy z listu povolených IP adres. Pravidelně jsou prováděny updaty jednotlivých serverů.

Komunikace mezi ComGate platební bránou a platícím klientem je vždy zabezpečená pomocí SSL.

Veškerá komunikace během všech platebních operací je šifrovaná nejaktuálnějšími certifikáty. Platba samotná je tedy vždy velmi bezpečná

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Přihlaste se Nebo Obnovit heslo